Statuty

  • Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach (pdf)
  • Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
  • Statut Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
  • Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
Zarządzenia Dyrektora
  • Zarządzenie S.021.1.27.2023 w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024 (pdf)
  • Zarządzenie S.021.1.2.2024 w sprawie wprowadzenia „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem – Standardy ochrony małoletnich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach” (pdf)