• Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach (pdf)
  • Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
  • Statut Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
  • Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)