Statuty

  • Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach (pdf)
  • Statut III Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
  • Statut Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
  • Statut Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera (pdf)
Zarządzenia Dyrektora
  • Zarządzenie S.021.1.26.2022 w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/2023 (pdf)