Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

mgr inż. Anna Knapik

Wicedyrektorzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

mgr inż. Alicja Michniak
mgr Katarzyna Kozak

Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Wadowicach

mgr Dorota Lofek

Kierownik Szkolenia Praktycznego CKZiU Nr 1 w Wadowicach

mgr Monika Mydlarz

Kierownik Warsztatów Szkolnych CKZiU Nr 1 w Wadowicach

mgr inż. Patryk Kurek