Skład Rady Rodziców

Przewodniczący:
Pani Dominika Kołek


Vice przewodniczący:
Pan Jacek Góra

Sekretarz:
Pani Dorota Jędroszak


Członek:
Pani Aneta Moskała
Pani Dorota Balak
Pani Urszula Buda
Pan Robert Kasprzak

Komisja rewizyjna:
Pani Magdalena Harnik
Pani Czesława Flor
Pani Anna Brygoła


Zebrania Prezydium Rady Rodziców

Dzień tygodniaGodziny
I Wtorek miesiąca16.30 – 17.30

Przyjmowanie stron

Dzień tygodniaGodziny
I Wtorek miesiąca16.30 – 17.30

UWAGA! Terminy zebrań mogą ulec zmianie


Wszystkie osoby dobrej woli chcące wspierać finansowo działalność Rady Rodziców proszone są o dokonywanie wpłat na:

Nr konta Rady Rodziców CKZiU Nr1
09 1020 1433 0000 1802 0006 9815

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa