Skład Rady Rodziców

Przewodniczący:
Pani Dominika Kołek


Vice przewodniczący:
Pani Dorota Brańka

Sekretarz:
Pani Dorota Jędroszak


Członek:
Pani Czesława Flor

Komisja rewizyjna:
Pani Anna Brygoła
Pani Magdalena Harnik
Pani Agnieszka Klaczak


Zebrania Prezydium Rady Rodziców

Dzień tygodniaGodziny
I Wtorek miesiąca16.30 – 17.30

Przyjmowanie stron

Dzień tygodniaGodziny
I Wtorek miesiąca16.30 – 17.30

UWAGA! Terminy zebrań ze względu na pandemię COVID-19 mogą ulec zmianie


Wszystkie osoby dobrej woli chcące wspierać finansowo działalność Rady Rodziców proszone są o dokonywanie wpłat na:

Nr konta Rady Rodziców CKZiU Nr1
09 1020 1433 0000 1802 0006 9815

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa