Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach
ul. Wojska Polskiego 13
34-100 Wadowice

tel. 82-341-86, fax 87-334-60
e-mail: sekretariat@ckziu1wadowice.pl

Sekretariat czynny w następujących godzinach
 • Poniedziałek
  8:00 - 15:00
 • Wtorek
  8:00 - 15:00
 • Środa
  8:00 - 15:00
 • Czwartek
  8:00 - 15:00
 • Piątek
  dzień wewnętrzny
  (sekretariat nieczynny)
Przyjmowanie stron przez Kadrę kierowniczą
 • Poniedziałek
  mgr Dorota Lofek
  (V-ce dyrektor ds. CKP Nr 1)
  13:00 – 18:30*
  (pokój nr 5 – wejście przez sekretariat)
 • Wtorek
  mgr Monika Mydlarz
  (Kierownik Szkolenia Praktycznego)
  13:00-18:30*
  (pokój nr 25)
 • Środa
  mgr Katarzyna Kozak
  (V-ce dyrektor CKZiU Nr 1)
  13:00-18:30*
  (pokój nr 5 – 
wejście przez sekretariat)
 • Czwartek
  mgr inż. Alicja Michniak
  (V-ce dyrektor CKZiU Nr 1)
  13:00-18:30*
  (pokój nr 5 – 
wejście przez sekretariat)
 • Piątek
  mgr inż. Patryk Kurek
  (Kierownik Warsztatów Szkolnych)
  13:00-18:30*
  (warsztaty szkolne)
Przyjmowanie stron przez Dyrektora CKZiU Nr 1 - mgr inż. Annę Knapik w pokoju nr 4
 • Wtorek pierwszy w miesiącu
  15.00 - 17.00*
 • Czwartek
  10.00 - 11.00*
 • Piątek
  9.00 - 12.00*
PRACA PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Zebrania Prezydium Rady Rodziców
 • Wtorek pierwszy w miesiącu
  16.30 – 17.30
Przyjmowanie stron
 • Wtorek pierwszy w miesiącu
  16.30 – 17.00*

*po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie