Drogi Uczniu

Zapewne masz niejedną wątpliwość, pytanie, obawę związaną z zaplanowaniem swojej ścieżki kariery zawodowej. 

Podjęcie decyzji jest trudne. Od zawsze sprawiało kłopoty, także wiele lat temu kiedy to świat był bardziej uporządkowany, a zmiany dokonywały się powoli. Tym bardziej dzisiaj kiedy to zmiana jest wpisana w Nasze życie.

Świat pędzi coraz szybciej – „dzisiaj” jest takie „ jutro” zupełnie inne. Stąd pojawiają się wątpliwości przy podejmowaniu wielu decyzji, w tym również tych edukacyjno-zawodowych.

Myśląc o swojej przyszłości, myśląc kim chcesz być i gdzie naleźć dla siebie miejsce na rynku pracy skorzystaj z pomocy szkolnego doradcy zawodowego, który zawsze służy radą
i wsparciem.

Decyzje związane z karierą zawodową podejmowane są na różnych etapach edukacji. Jednym z zadań szkoły jest wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Wybór zawodu nie powinien być dokonany pochopnie
i przypadkowo. 

Celem Doradztwa w Naszej szkole jest przygotowanie uczniów do świadomego
i samodzielnego planowania kariery zawodowej z uwzględnieniem znajomości własnych zasobów, w tym rozwijania świadomości uzdolnień, umiejętności i  zainteresowań, a także nauczenie ich sprawnego poruszania się po rynku pracy.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych uczniom i ich rodzicom,
  • prowadzenie zajęć grupowych, aktywizujących oraz przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery zawodowe,
  • gromadzenie aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
  • kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów, doradców zawodowych w Poradniach psychologiczno-pedgogicznych  lub w Urzędach Pracy
  • koordynowanie  działalności informacyjno-doradczej szkoły.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli masz sporo wątpliwości, nie masz sprecyzowanych planów na przyszłość,

ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

mgr Jolanta Wcisło-Guzdek
mgr Joanna Zacna-Makles