Informator rekrutacyjny na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do pobrania Informatora, w którym znajdziesz wiele przydatnych informacji dot. planowanych kierunków kształcenia, sposobu przeliczania ocen na punkty, terminów rekrutacji.

Prosimy również o zapoznanie się z informacją dot. rekrutacji za pośrednictwem nowego systemu Omikron