Informator rekrutacyjny na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do pobrania Informatora, w którym znajdziesz wiele przydatnych informacji dot. planowanych kierunków kształcenia, sposobu przeliczania ocen na punkty, terminów rekrutacji oraz informacji na temat wymian międzynarodowych, a także staży zawodowych.