Informator rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do pobrania Informatora, w którym znajdziesz wiele przydatnych informacji dot. planowanych kierunków kształcenia, sposobu przeliczania ocen na punkty, terminów rekrutacji oraz informacji na temat wymian międzynarodowych,
a także staży zawodowych.