EGZAMIN ZAWODOWY
rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Dyrektora CKZiU Nr 1 dla osób przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022r.
w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
Pobierz dokument


Ogólne informacje o egzaminie zawodowym w Formule 2019
Dowiedz się więcej


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku 2022 (Formuła 2019)
Pobierz dokument


Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2022 roku (Formuła 2019)
Pobierz dokument


Komunikat w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku (Formuła 2019)
Pobierz dokument


Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2022 (Formuła 2019)
Pobierz dokument


Zgłoszenia do egzaminu PP 2019
Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe

Dowiedz się więcej