EGZAMIN ZAWODOWY rok szkolny 2022/2023


Ogólne informacje o egzaminie zawodowym w Formule 2019
Dowiedz się więcej


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku 2023 
(Formuła 2019)
Pobierz dokument


Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2023 roku (Formuła 2019)
Pobierz dokument


Komunikat w sprawie zadań jawnych w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2023 roku 
(Formuła 2019)
Pobierz dokument


Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku 2023 (Formuła 2019)
Pobierz dokument


Zgłoszenia do egzaminu PP 2019
Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe

Dowiedz się więcej