EGZAMIN MATURALNY  rok szkolny 2022/2023


Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2023 oraz 2024
Dowiedz się więcej


INFORMATOR o egzaminie maturalnym w Formule 2015 od roku szkolnego 2022/2023 – CZĘŚĆ OGÓLNA
Pobierz dokument


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca
w roku szkolnym 2022/2023

Pobierz dokument


Harmonogram egzaminów w 2023 r.
Pobierz dokument


Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022/2023
Pobierz dokument


INFORMATOR o egzaminie maturalnym w Formule 2023 w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024
– CZĘŚĆ OGÓLNA
Pobierz dokument

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2022/2023
Pobierz dokument


Komunikat o przyborach w 2023 r.
Pobierz dokument


Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.
Pobierz dokument + ANEKS 2023