Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:
Martyna Pilch, kl. 4i

I Zastępca Przewodniczącego:
Maciej Janik, kl. 5w

II Zastępca Przewodniczącego:
Iwona Dębska, kl. 2i

Członkowie: 
Wiktoria Baca, kl. 1j
Otylia Filek, kl. 2j
Daria Matura, kl. 2j
Jagoda Dyczkowska, kl. 1a
Kamila Stanowska, kl. 1h
Wiktoria Witek, kl. 2ar
Karolina Przystał, kl. 2g
Natalia Piętoń, kl. 2h
Joanna Kowalczyk, kl. 2i
Paulina Babińska, kl. 2i
Agnieszka Graca, kl. 3g
Patrycja Stawowy, kl. 3i
Nikola Orkisz, kl. 3i
Szymon Kula, kl. 4i
Daria Markiewicz, kl. 4i
Emilia Gajda, kl. 5r
Karol Talaga, kl. 5r

Opiekunowie SU:
mgr Marta Potoczny
mgr Joanna Bolek
mgr Iwona Urbaś

Celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja społeczności szkolnej, promowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych wśród młodych ludzi, czego najlepszym dowodem jest zaangażowanie dużej grupy młodzieży w pracę na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego. 

Najważniejsze działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski CKZiU Nr 1 to: 

  • kampanie wyborcze kandydatów do pracy w Samorządzie Uczniowskim oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Wadowice,
  • prowadzenie szkolnego Facebooka we współpracy z opiekunami Samorządu Uczniowskiego,
  • opiniowanie upomnień, nagan, dni wolnych od zajęć szkolnych, wprowadzanych zmian w pracy Centrum,
  • pomoc w organizacji imprez i konkursów szkolnych,
  • integrowanie szkolnej społeczności poprzez zdjęcia, filmiki, życzenia,
  • zaangażowanie w akcje charytatywne, 
  • przygotowywanie przez uczniów prezentacji przedstawiającej specyfikę pracy w Samorządzie Uczniowskim i zorganizowanie spotkania w sieci promującego kierunki kształcenia w CKZIU Nr 1
  • promowanie w sieci sylwetki i twórczości księdza profesora Józefa Tischnera, 
  • systematyczna współpraca z Dyrekcją CKZiU Nr 1, sekretariatem szkolnym oraz pedagogami szkolnymi.