Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:
Maciej Janik, kl. 4w

I Zastępca Przewodniczącego:
Emilia Gajda, kl. 4r

II Zastępca Przewodniczącego:
Nikola Stuglik, kl. 4i

Sekretarz:
Maja Iciek kl. 4L

Członkowie: 
Antoni Siwek, kl. 3m
Daria Markiewicz, kl. 3i
Emilia Kręcioch, kl. 4r
Karol Talaga, kl. 4r
Kinga Warchał, kl. 3j
Martyna Orkisz, kl. 3j
Zofia Potoczny, kl. 3j
Martyna Medoń, kl. 3i
Martyna pilch, kl. 3i
Angelika Zaczyńska, kl. 3i
Emilia Serwin, kl. 4r

Opiekunowie SU:

mgr Marta Potoczny
mgr Joanna Bolek
mgr Iwona Urbaś

Celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja społeczności szkolnej, promowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych wśród młodych ludzi, czego najlepszym dowodem jest zaangażowanie dużej grupy młodzieży w pracę na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego. 

Najważniejsze działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski CKZiU Nr 1 to: 

  • kampanie wyborcze kandydatów do pracy w Samorządzie Uczniowskim oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Wadowice,
  • prowadzenie szkolnego Facebooka we współpracy z opiekunami Samorządu Uczniowskiego,
  • opiniowanie upomnień, nagan, dni wolnych od zajęć szkolnych, wprowadzanych zmian w pracy Centrum,
  • pomoc w organizacji imprez i konkursów szkolnych,
  • integrowanie szkolnej społeczności poprzez zdjęcia, filmiki, życzenia,
  • zaangażowanie w akcje charytatywne, 
  • przygotowywanie przez uczniów prezentacji przedstawiającej specyfikę pracy w Samorządzie Uczniowskim i zorganizowanie spotkania w sieci promującego kierunki kształcenia w CKZIU Nr 1
  • promowanie w sieci sylwetki i twórczości księdza profesora Józefa Tischnera, 
  • systematyczna współpraca z Dyrekcją CKZiU Nr 1, sekretariatem szkolnym oraz pedagogami szkolnymi.