Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:
Krystian Białończyk kl. 3a

I Zastępca Przewodniczącego:
Nikola Weronika Stuglik kl. 3i 

II Zastępca Przewodniczącego:
Magdalena Justyna Bolek kl. 3j 

Sekretarz:
Maja Iciek kl. 3L

Członkowie: 
Aleksnadra Grzyb kl. 3j
Emilia Gajda kl. 3r
Emilia Kręcioch kl. 3r
Ewelina Wielińska kl. 3m
Kacper Bryzek kl. 4i
Karol Talaga kl. 3r
Karolina Gryf kl. 3oł
Klara Ścieszka kl. 3oł
Martyna Łopatecka kl. 3i
Marzena Zaczyńska kl. 4i
Weronika Nikliborc kl. 3i 

Opiekunowie SU:

mgr Joanna Moskała-Pękala
mgr Marta Potoczny

Celem Samorządu Uczniowskiego jest integracja społeczności szkolnej, promowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych wśród młodych ludzi, czego najlepszym dowodem jest zaangażowanie dużej grupy młodzieży w pracę na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego. 

Najważniejsze działania podejmowane przez Samorząd Uczniowski CKZiU Nr 1 to: 

  • kampanie wyborcze kandydatów do pracy w Samorządzie Uczniowskim oraz Młodzieżowej Radzie Miasta Wadowice,
  • prowadzenie szkolnego Facebooka we współpracy z opiekunami Samorządu Uczniowskiego,
  • opiniowanie upomnień, nagan, dni wolnych od zajęć szkolnych, wprowadzanych zmian w pracy Centrum,
  • pomoc w organizacji imprez i konkursów szkolnych,
  • integrowanie szkolnej społeczności poprzez zdjęcia, filmiki, życzenia,
  • zaangażowanie w akcje charytatywne, 
  • przygotowywanie przez uczniów prezentacji przedstawiającej specyfikę pracy w Samorządzie Uczniowskim i zorganizowanie spotkania w sieci promującego kierunki kształcenia w CKZIU Nr 1
  • promowanie w sieci sylwetki i twórczości księdza profesora Józefa Tischnera, 
  • systematyczna współpraca z Dyrekcją CKZiU Nr 1, sekretariatem szkolnym oraz pedagogami szkolnymi.