„Klasonakrętki dla Zosi” już przekazane…

Szkolny Wolontariat oraz Samorząd Uczniowski dziękują za udział w zbiórce plastikowych nakrętek.

Dziękujemy zaangażowanym uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły.

Szczególne wyrazy wdzięczności dla Patrycji i Olgi – wolontariuszek z klasy 2j, które poświęciły swój wolny czas w okresie ferii, aby zamknąć zbiórkę.

Zaangażowanie klas 1ar, 2j, 2m, 2ekp, 3ch, 3i, 3j, 4a, 4fż, 4i oraz 4w pozwoliło wesprzeć starania o poprawę zdrowia Zosi❤️

Przewodniczących klas 3j oraz 2m, które zebrały największą ilość nakrętek, prosimy o kontakt z opiekunami Szkolnego Wolontariatu.