• Hotelarstwo w angielskim stylu – Londyn – 2014

    14.02.2022

    Projekt pt. „Hotelarstwo w angielskim stylu” w ramach programu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany przez FRSE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. LONDYN (WIELKA BRYTANIA ) 22.06. – 19.07.2014 r.