Harmonogram przebiegu rekrutacji do klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Pełny harmonogram rekrutacji do klas I na rok szkolny 2024/2025 dostępny również na stronie
https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/schedule