CKZiU Nr 1 w Wadowicach zrealizuje w terminie 2.11.2023r. – 1.11.2024r. projekt pt. „European path to work experience”
o numerze FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000077664
realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Projekt skierowany do dziewcząt i chłopców naszej szkoły, w którym  zaplanowano staże zagraniczne dla dwóch grup:

I grupa – 15 uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klasy drugiej
kształcących się w kierunku: cukiernik (2p), technik technologii żywności (2s)

Miejsce stażu: Hiszpania, Malaga
Termin stażu: 01.07.2024r. – 12.07.2024r. + 2 dni podróży


II grup
a  – 15 uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do klasy drugiej
i trzeciej kształcących się w kierunku: technik hotelarstwa (2h, 3hi), technik żywienia i usług gastronomicznych (3g)

Miejsce stażu: Cypr, Pafos
Termin stażu: 23.09.2024r. – 04.10.2024r. + 2 dni podróży

Wartość całego projektu 60 395 EUR, co stanowi 278 976,58 PLN

Głównymi celami projektu są:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach zagranicznej firmy,
 • rozwój kompetencji zawodowych, nabycie umiejętności pracy na europejskim rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

W ramach projektu zapewniamy:

 • atrakcyjny staż w hiszpańskim/ cypryjskim przedsiębiorstwie,
 • noclegi i wyżywienie,
 • kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • wycieczki,
 • poznanie kultury kraju,
 • ubezpieczenie,
 • transport – lot samolotem,
 • transport lokalny
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Alicja Michniak
wicedyrektor CKZiU Nr 1
w Wadowicach