Wyniki rekrutacji – staż zagraniczny – Cypr – Hiszpania

Komisja Rekrutacja podaje do wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych na staż zagraniczny na Cyprze i w Hiszpanii w ramach projektu pt. „European path to work experience” o numerze FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000077664 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.