uczniowie szkoły

zarzadzenie

 

Pobierz: Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Ogłaszam wznowienie rekrutacji uczniów/uczennic na staże zawodowe dla wszystkich zawodów - w szczególności branży turystyczno – gastronomicznej - kształconych w CKZiU Nr 1 w Wadowicach oraz branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Wadowickiego i Województwa Małopolskiego

Rekrutacja na staż zawodowy potrwa
od 02.06.2020r. do 08.06.2020r.

W tym czasie kandydat/ka musi złożyć wypełnione formularze (6 sztuk - do pobrania na stronie internetowej CKZiU Nr 1 w Wadowicach, które należy wydrukować starannie z logotypami u góry i u dołu kartki formatu A4):

 • załącznik nr 4c - formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie;
 • załącznik nr 6 - deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 • załącznik nr 7 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • załącznik nr 8 - dane osobowe uczestników indywidualnych biorących udział w projekcie;
 • załącznik nr 9 - oświadczenie uczestnika projektu na rozpowszechnianie oraz przetwarzanie wizerunku;
 • oświadczenie o zachowaniu podczas sytuacji epidemiologicznej.

Pliki do pobrania:

 

Po wypełnieniu formularzy należy je zapakować do foliowej koszulki i złożyć w budynku
CKZiU Nr 1 w Wadowicach (sala 0 – wejście dolnym parkingiem) w godz. od 8.00 do 15.00.
UWAGA!! W dniu 08.06.2020r. formularze zgłoszeniowe na staż można złożyć tylko i wyłącznie drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Na formularzu należy wpisać okres realizacji stażu oraz nazwę firmy z podanej poniżej listy przedsiębiorców.

Staże będą realizowane w okresach:

 • od 1 lipca do 27 lipca 2020 r. (dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat do 26 czerwca);
 • od 1 lipca do 4 sierpnia 2020 r. (dla uczniów w wieku 15-16 lat);
 • od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020r. (dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat do 31 lipca).

Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do projektu pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” RPMP.10.02.02-12-0245/16-02, który jest dostępny na stronie internetowej www.ckziu1wadowice.pl w zakładce Projekty.

Uwaga:
Uczniowi/uczennicy przysługuje udział w jednym stażu.
Uczeń/uczennica zgłaszający/ca się do rekrutacji po raz pierwszy otrzymuje 10 punktów.
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie.

Realizacja staży w 2020 roku będzie uzależniona od aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem w okresie wakacji. Na bieżąco będą monitorowane informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dotyczące zagrożenia epidemicznego w kraju. W przypadku wprowadzenia dodatkowych restrykcji udostępniane będą wszelkie informacje w mediach społecznościowych i na stronach CKZiU w sprawie staży. 

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże
w okresie: 01.07. – 31.08.2020r.

Nazwa zawodu Przedsiębiorca
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Galicjanka w Wadowicach
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Radocza Park Active & Spa
Hotel Stary w Krakowie
Kelner Hotel & SPA Kocierz
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Radocza Park Active & Spa
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel Stary w Krakowie
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Restauracja “Czartak” w Gorzeniu Dolnym
Galicjanka w Wadowicach
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
MOLO Resort w Osieku
Technik hotelarstwa Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Hotel Badura w Wadowicach
Radocza Park Active & Spa
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel Stary w Krakowie
MOLO Resort w Osieku
Technik obsługi turystycznej Radocza Park Active & Spa
Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Hotel Stary w Krakowie
Technik technologii żywności Restauracja “Dworek Mikołaj” w Wadowicach
Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
Galicjanka w Wadowicach
Młyn Jacka Hotel & Spa w Jaroszowicach
Hotel Stary w Krakowie
Technik handlowiec Restauracja “Cud Malina” w Wadowicach
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Technik ekonomista Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego LABOR-S w Wadowicach
Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach
Technik reklamy/technik organizacji reklamy Hotel & SPA Czarny Groń w Rzykach

 

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże
w okresie: 13.07. – 06.08.2020r.

Nazwa zawodu Przedsiębiorca UWAGI
Technik ekonomista

O.W.W. „Janosik” w Ustroniu Morskim

Pensjonat „Morskie Oko” w Ustroniu Morskim

Osoby, które
do dnia 12.07.2020r.
ukończą 16 lat
Technik handlowiec
Kelner
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Technik technologii żywności
Technik hotelarstwa
Technik reklamy/technik organizacji
Technik obsługi turystycznej

Lista pracodawców, u których będą odbywały się staże
w okresie: 06.08. – 31.08.2020r.

Nazwa zawodu Przedsiębiorca UWAGI
Technik ekonomista

O.W.W. „Janosik” w Ustroniu Morskim

Pensjonat „Morskie Oko” w Ustroniu Morskim

Osoby, które
do dnia 05.08.2020r.
ukończą 16 lat
Technik handlowiec
Kelner
Technik żywienia
i usług gastronomicznych
Technik technologii żywności
Technik hotelarstwa
Technik reklamy/technik organizacji
Technik obsługi turystycznej

Uczniu jeśli wybierasz się na zajęcia rewalidacyjne, konsultacje lub do biblioteki szkolnej w CKZiU Nr 1 w Wadowicach pamiętaj:

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

strona1strona2

komunikat 1komunikat 2

Czekamy na Was:

⇒ Pomagamy wybrać szkołę.
⇒ Określimy Twoje predyspozycje zawodowe kandydata.
⇒ Pomagamy wybrać zawód.
⇒ Jeśli się wahasz, posiadasz opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego doradzimy w wyborze najlepszej dla Ciebie drogi edukacyjnej.
⇒ Wspieramy w procesie rekrutacji i pierwszych krokach edukacyjnych.

⇒ Porozmawiaj z Rodzicami. Napiszcie do nas maila!

Pedagog szkolny - Magdalena Matlak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pedagog szkolny - Klaudia Sabuda
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Będziemy mogli się poznać!
Wejście w progi nowej szkoły stanie się dla Ciebie łatwiejsze!
Zapraszamy!

pozegnanie

zarzadzenieS012

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenie: Rekrutacja na staże zawodowe - wznowiona


UWAGA !!!

Od dnia 21.04.2020r. do odwołania
wejście do budynku szkoły od strony kompleksu sportowego
(wejście ewakuacyjne) przez parking od ul. Wojska Polskiego.


Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru

na wolne stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w CKZiU Nr 1 w Wadowicach
z dnia 02.04.2020r.
 

Szczegóły pod adresem

https://bip.malopolska.pl/ckziu1wadowice,a,1748317,informacja-o-wynikach-przeprowadzonego-naboru-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy-w-ckziu-nr-1-w-wad.html

 Zarządzenie Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 do uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.


Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne


Od 16 marca do odwołania szkoła zamknięta!

Obsługa petentów zewnętrznych jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (33 82 341 86)


Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

bip

Karta Szkolna

covid19

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (czerwiec 2020)