OGŁOSZENIE O NEGOCJACJACH USTNYCH

jako II etapu wyboru Najemcy

powierzchni użytkowej w holu szkoły (parter budynku szkoły)

(2,25 m2) z przeznaczeniem na automaty samosprzedające
na działce (nr 341/6) 
będącej własnością Powiatu Wadowickiego

oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Zawodowego