Technik hotelarstwa

Okres nauki: 5 lat

Technik hotelarstwa jest interesującym zawodem na rynku pracy. Umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa. Hotelarz zajmuje się świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz usług dodatkowych, związanych z pobytem gości. Ustala zestaw oferowanych usług, sposób ich realizacji oraz opracowuje politykę handlową. W tej pracy nie można popaść w rutynę – wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań.

Absolwent szkoły w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

Nauka w tym zawodzie umożliwia także zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowe takich jak:

 • obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • organizacja spotkań biznesowych i konferencji,
 • animacja czasu wolnego, koordynowanie opieki nad turystami,
 • przewodnictwo turystyczne, pilotaż wycieczek, udzielanie informacji turystycznej.

Dobry hotelarz:

 • jest komunikatywny,
 • ma wzbudzającą zaufanie prezencję,
 • jest uprzejmy, dyskretny, uczciwy i cierpliwy,
 • zna minimum jeden język obcy,
 • ma miłą aparycja,
 • ma dobrą kondycję fizyczną,
 • ma wysoką kulturę osobistą,
 • jest zainteresowany zawodem,
 • akceptuje usługowy charakter pracy,
 • ma pogodne usposobienie.

Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa znajdują zatrudnienie w obiektach noclegowych, gastronomicznych, obiektach SPA, konferencyjno-kongresowych, a także podejmując pracę jako: kelnerzy, barmani, bariści, animatorzy czasu wolnego, przewodnicy, czy też rezydenci. Absolwenci hotelarstwa mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w sektorze usług hotelowych.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

I co dalej? …

Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Może również:

–  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

– uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

– podjąć studia na uczelniach wyższych.

Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie poza granicami kraju co otwiera duże perspektywy zatrudnienia i zarobków. Nieodłącznym elementem kształcenia jest praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w prestiżowych hotelach.