Staże zawodowe 2021

Zakończyły się wakacyjne staże zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” – uczestnikami staży w lipcu i sierpniu 2021 roku byli przede wszystkim uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, ale także z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.  W okresie lipiec i sierpień  2021r. łącznie zrealizowano 109 staży zawodowych.

Uczniowie pracowali w 17 firmach zlokalizowanych na terenie powiatu wadowickiego,
jak również w Ustroniu Morskim.

Mentor zawodowy
Dorota Lofek