Rada Programowa – 09.11.2020r.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. odbyła się Rada Programowa projektu pn. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II”. Ze względu na pandemię koronawirusa sprawy projektu podjęto w trybie obiegowym. Do uczestników rady zostały przesłane drogą mailową dokumenty celem zapoznania się:

  • Prezentacja przedstawiająca założenia projektu „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” na lata 2020-2023.
  • Regulamin Rady Programowej.
  • Regulamin rekrutacji w projekcie Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wadowicach, przedstawiciele pracodawców, nauczyciele przedmiotów zawodowych z CKZiU, doradca zawodowy, dyrektor oraz mentor zawodowy projektu.

Rada Programowa zaopiniowała Regulamin rekrutacji w projekcie Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II oraz zmiany
w Regulaminie Rady Programowej.

 

Mentor zawodowy
Dorota Lofek