Rada Programowa – 05.11.2021r.

5 listopada 2021 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wadowicach odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Rada Programowa jest społecznym organem doradczym, wspierającym działalność CKZiU Nr 1.

Celem powołania tego gremium jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez m.in. podjęcie współpracy pomiędzy pracodawcami, instytucjami samorządowymi, a Centrum.

Podczas spotkania został przedstawiony stan realizacji projektu pn. „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz perspektywy rozwoju szkoły w kontekście adaptacji poddasza realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie modernizacji części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja, podczas której omówiono realizację staży zawodowych i współpracę z pracodawcami. Sformułowano wnioski dotyczące realizacji kursów i staży zawodowych. W dyskusję włączyli się zaproszeni goście, poddając pomysły na współpracę w najbliższej przyszłości.

 

W zebraniu Rady Programowej udział wzięli:
1. Beata Smolec – Wicestarosta Wadowicki.
2. Anna Szewczyk – Koordynator Biura Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach.
3. Jolanta Satława – Dyrektor CKZiU Nr 1 w Wadowicach.
4. Małgorzata Chowaniec – Dyrektor PUP w Wadowicach.
5. Grażyna Stuglik – Nizio – Kierownik Inspektoratu ZUS w Wadowicach.
6. Marcin Górecki – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wadowicach.
7. Katarzyna Kolasa – Sportive.pl Witold Kolasa – Galicjanka Wadowice.
8. Alina Kwarciak – Dyrektor Hotelu Radocza Park Hotel Active & Spa.
9. Edward Martyniak – Restauracja „Cud Malina”.
10. Krzysztof Leńczowski – Ciastkarnia „RARYTAS”.
11. Ewa Czajowska – Pomoc administracyjna Biuro Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego
w Wadowicach.
12. Ilona Kaczor – Podinspektor Biuro Projektów Edukacyjnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach.
13. Anna Knapik – Kierownik Warsztatów Szkolnych CKZiU Nr 1 w Wadowicach.
14. Dorota Lofek – mentor zawodowy/wicedyrektor ds. CKP w CKZiU Nr 1 w Wadowicach.
15. Joanna Zacna – Makles – doradca zawodowy CKZiU Nr 1 w Wadowicach.
16. Katarzyna Kozak – nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU Nr 1 w Wadowicach.
17. Elżbieta Stopa – nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU Nr 1 w Wadowicach.
18. Patryk Kurek – nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU Nr 1 w Wadowicach.
19. Ewelina Wiercimak – nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU Nr 1 w Wadowicach