W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim programie organizowanym przez Narodowy Bank Polski „Złote Szkoły NBP”.

Na czym polega udział w programie?

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji EkonomicznejDrużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna opracowuje pomysły na wykonanie 3 zadań, które następnie przeprowadza w szkole. Na koniec nauczyciele należący do drużyny do 11 marca 2024 r. wysyłają relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy.

Zadania do wykonania w IV edycji to:

  • Lekcja z ekonomią – zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” w ramach dowolnego przedmiotu.
  • Debata szkolna – zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów debaty szkolnej poświęconej tematowi „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.
  • Warsztat uczniowski – zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które będą popularyzowały temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.

Więcej na temat programu „Złote Szkoły NBP” można znaleźć tutaj: https://zloteszkoly.nbp.pl/o-programie

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami IV EDYCJI 2023/2024: