Staż zawodowy – Wiedeń – 21.06.- 02.07.2021

Relacja uczniów Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w stażu zawodowym w Wiedniu (Austrii) w dniach 21.06. – 02.07.2021r. w ramach pt „Follow your dream profession” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.