Staż zawodowy w Amiens – 27.06.2022 – 08.07.2022r.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji ze stażu zawodowego, który odbył się w dniach 27.06. – 08.07.2022r. w Amiens (Francja) w ramach pt. „Follow your dream profession” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

W stażu udział wzięli uczniowie Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w zawodzie kucharz.