Staż zawodowy – Plymouth – 22.08.-16.09.2016

www.dreamsart.pl

„Innowacyjna praktyka w Europie – lepszy start w przyszłość zawodową”

 

Plymouth (Wielka Brytania) w terminie od 22.08. – 16.09.2016r. został zrealizowany czwarty staż zagraniczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem tej części projektu było zwiększenie szans na rynku pracy w przyszłości dzięki zdobyciu praktycznego doświadczenia w branży reklamowej, przygotowanie do mobilności zawodowej we współczesnym świecie, a przede wszystkim poznanie specjalistycznego słownictwa tej branży i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych oraz asertywnych.

Instytucją przyjmująca dla naszej grupy był Tellus Group, której pracownicy wraz z opiekunami szkoły paniami Grażyną Gwoździewicz i Agnieszką Studnicką czuwali nad właściwą realizacją projektu.

Osiemnastu uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy, którzy brali udział w projekcie, nabyło nowe kompetencje zawodowe, społeczne, językowe. Wyjazd umożliwił też uczestnikom projektu poznanie środowiska zawodowego (wizyta w agencji reklamy i radio Plymouth, wydarzeniach kampanii modowej, czy obchodów rocznicowych instytucji kultury) oraz organizację i kulturę pracy w UK.

Wymiernym efektem wyjazdu było uwrażliwienie na różnice kulturowe, otwartość i współpracę w grupie rówieśniczej przy realizacji międzykulturowych i zawodowych projektów kampanii reklamowych. Najważniejszymi aspektami stażu były względy edukacyjne – zwiększenie kompetencji i umiejętności uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy.

Certyfikaty Europass Mobility oraz ECVET na pewno okażą się cennymi dokumentami potwierdzającymi nabyte kompetencje zawodowe i interdyscyplinarność uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach. Wraz ze zdobywaniem wiedzy poznanie atrakcji turystycznych, obiektów kultury, tradycji i walorów historycznych Kornwalii i Dewonu było dla wszystkich uczestników projektu przyjemną podróżą edukacyjną.

G. Gwoździewicz, A. Studnicka.

Obejrzyj film: