Staż zawodowy – Londyn – 18.04. – 06.05.2016

www.dreamsart.pl

Relacja uczniów Technikum Nr 2 w zawodzie technik ekonomista oraz technik handlowiec, którzy mieli okazję odbycia stażu zawodowego w Londynie (Wielkiej Brytanii) w dniach 18.04. – 06.05.2016r. w ramach Projektu pt. „Innowacyjna praktyka w Europie – lepszy start w przyszłość zawodową”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego