Staż zawodowy – Bristol – 03.09. – 14.09.2018

www.dreamsart.pl

Relacja uczniów Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy, którzy mieli okazję odbycia stażu zawodowego w Bristolu (Wielkiej Brytanii) w dniach 03.09. – 14.09.2018r. w ramach Projektu pt.  „European practice makes perfect”, który jest realizowany w ramach środków EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.