Staż zawodowy – Wiedeń -20.06. – 08.07.2016

www.dreamsart.pl

Relacja uczniów Technikum Nr 2 w zawodzie technik żywienia usług i gastronomicznych, kelner oraz technik hotelarstwa, którzy mieli okazję odbycia stażu zawodowego w Wiedniu (Austrii) w dniach 20.06. – 008.07.2016r. w ramach Projektu pt. „Innowacyjna praktyka w Europie – lepszy start w przyszłość zawodową”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego