Projekt mobilności 2011 – Francja – le Havre

Projekt pt. „Poznajemy Normandię: jej sztukę hotelarską, historię i kulturę”
w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”
HAWR (FRANCJA) 01.05. – 25.05.2011 r.