Rekrutacja na zajęcia przygotowujące do matury w roku szkolnym 2022/2023

Szczegóły w załączniku