Uchwała w sprawie ustalania planu dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2023 r.

Uchwała Nr 1347/22 Zarządu Powiatu w Wadowicach w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2023 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wadowicki