„Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

W styczniu 2024r. w naszym Centrum ruszyły zajęcia w ramach XVI edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” organizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) w Gdyni.

Zajęcia dla uczniów z zakresu edukacji finansowej obejmujące zagadnienia z obszaru zarządzania finansami osobistymi prowadzi nauczyciel przedmiotów ekonomicznych – pani mgr inż. Jolanta Wcisło-Guzdek.

Projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” jest projektem edukacyjnym z zakresu edukacji finansowej obejmującym zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi. Skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych każdego typu.

Celem projektu jest transfer wiedzy i budowanie kompetencji z zakresu zarządzania finansami osobistymi w sposób przyjazny i praktyczny, przy wykorzystaniu form warsztatowych i w oparciu o nowatorską publikację „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” autorstwa
dr. Dariusza Wieczorka oraz scenariusze zajęć w wymiarze 18 godzin lekcyjnych.

 

Więcej na temat w/w projektu znajdziecie na: https://www.skef.pl/projekty/zyj-finansowo/opis-projektu/