XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uczennice Julita Lach oraz Kinga Augustyniak kształcące się w Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w zawodzie technik technologii żywności zakwalifikowały się do Etapu Centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.

Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Olimpiada jest organizowana dla uczniów kształcących się w szkole średniej, których ciekawi przebieg i kontrola jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowanie surowców, półproduktów i gotowych wyrobów, jak również ich spedycja.

Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz wynikających z rozwoju własnych pasji.

Finaliści oprócz cennych nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje w zawodzie oraz indeksy na wyższe uczelnie w całym kraju.

W etapie szkolnym 21.10.2022r wzięło udział 4 uczniów klasy 4fż z których trójka przeszła do etapu okręgowego który odbył się 25.11.2022r.
Etap Centralny odbędzie się 16-17. 03.2023r

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun:
Wiercimak Iwona