Tytuł finalistki w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności

W dniu 11.03.2024 roku w etapie Centralnym XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności wzięła udział uczennica klasy 5fż Technikum
Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera kształcąca się w zawodzie technik technologii żywności – Julita Lach i została finalistką czego bardzo serdecznie gratulujemy!

Cele Olimpiady to:
– podniesienie poziomu kształcenia zawodowego,
– pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności,
– konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół
– oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Olimpiada jest organizowana dla uczniów kształcących się w szkole średniej, których ciekawi przebieg i kontrola jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowanie surowców, półproduktów i gotowych wyrobów, jak również ich spedycja.

Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz wynikających z rozwoju
własnych pasji.

Opiekun:
mgr inż. Iwona Wiercimak