„Twój Euroguidance – pasja w praktyce”

W dniu 15.06.2023r. na uroczystej Gali podczas III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance w Warszawie, swoją nagrodę za zajęcie II miejsca
w konkursie „Twój  Euroguidance – pasja w praktyce odebrała Pani mgr inż. Jolanta Wcisło-Guzdek – nauczyciel, doradca zawodowy CKZiU Nr 1
w Wadowicach.

Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej wartościowych działań doradców zawodowych i promowanie ich w kontekście pozytywnych zmian
w dziedzinie poradnictwa zawodowego oraz budowanie pozytywnych relacji i wymiany doświadczeń wśród społeczności doradców zawodowych.

Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach. Pani Jolanta zajęła II miejsce w kategorii – Success story osoby, która się przebranżowiła. W ramach European Year of Skills 2023 – reskilling.

GRATULUJEMY!