Szkolenie z Rynku Pracy pt. „Poznaj swoje preferencje zawodowe”

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęły się w naszej szkole po raz pierwszy szkolenia z Rynku Pracy pt. „Poznaj swoje preferencje zawodowe” organizowane przez szkolnego doradcę zawodowego mgr inż. Jolantę Wcisło-Guzdek.

Pragniemy, aby każdy uczeń naszej szkoły dostosował swoje umiejętności i kompetencje do dynamicznie zmieniającego się Rynku Pracy, dlatego na szkolenia zostali zaproszeni psycholodzy i doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, którzy w bardzo ciekawy i rzeczowy sposób zapoznają uczniów z aktualną sytuacją na Rynku Pracy.