Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2022/2023

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
2022/2023
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
w Wadowicach

W dniach 14 – 18 listopada 2022r. w naszej szkole odbyła się kolejna XV edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Biorąc udział w działaniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP), przyłączyliśmy się do globalnego ruchu milionów ludzi współpracujących ze sobą na całym świecie w ramach Global Entrepreneurship Network. Fenomen akcji polega na tym, że aktywizuje i inspiruje do działania lokalne społeczności równolegle w ponad 190 krajach.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest promowanie przedsiębiorczych postaw, zachęcanie do aktywności i rozwoju. W listopadzie, podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przeżywamy kulminację działań, które w ramach Global Entrepreneurship Network podejmowane są przez cały rok! Sieć kontaktów, przestrzeń wymiany doświadczeń i umiejętności, szukania i promowania dobrych praktyk, dzielenia się wiedzą, energią i motywacją, by podejmować wyzwania i zmieniać rzeczywistość to wymierne rezultaty ŚTPktóre nie znikną wraz z jego zakończeniem!

CKZIU Nr 1 bierze kolejny raz udział w projekcie „Otwarta firma – biznes przy tablicy” w ramach ŚTP organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Od 2013r. organizujemy zajęcia w ramach ŚTP w Centrum, a od 2014r. bierzemy udział w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Siedmiokrotnie naszej szkole przyznawano statuetką na Najaktywniejszą Szkołę.

Tegoroczna edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się pod hasłem: ELASTYCZNOŚĆ BEZ GRANIC!

Uczniowie brali udział w wykładach stacjonarnych, wykładach on-line, warsztatach, spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw prywatnych oraz przedstawicielami instytucji publicznych.

Poniżej przedstawiamy instytucje, podmioty oraz przedsiębiorców, którzy wspomogli nasze działania w ramach ŚTP w 2022r.:

 • Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
 • Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wadowicach
 • Bank Pekao – Oddział w Wadowicach
 • Urząd Skarbowy w Wadowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
 • Stowarzyszenie LGD – Wadoviana
 • Wyższa Szkoła Biznesu – Wydział Zamiejscowy w Krakowie
 • Hotel Hilton
 • Hotelbeds
 • Firma Szkoleniowa – Nablla
 • Pani Kinga Kachnik – Absolwentka CKZiU nr 1
 • Patrycja Gołąbek – Instruktor JOGI