Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych i Maraton RKO

Trzecia niedziela listopada rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłoszona jest Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims).

Ten dzień jest po to, aby uczcić pamięć wszystkich ofiar wypadków. Jest też po to, aby pokazać nam, użytkownikom dróg – zarówno pieszym, jak i kierowcom, że nasze decyzje, które na co dzień podejmujemy na drodze, mogą zmienić nasze życie i życie innych już na zawsze.

W dniu 20 listopada 2023 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych odbył się w naszej szkole Maraton RKO.

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może 2-3-krotnie zwiększyć szanse przeżywalności poszkodowanego – dlatego tak ważna jest powszechna znajomość schematu RKO i stosowanie go w razie potrzeby.

mgr Renata Bernecka