Stypendia naukowe Rady Powiatu w Wadowicach wręczone

4 września 2023 r. podczas uroczystej powiatowej inauguracji roku szkolnego 2023/2024, która miała miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie zostały wręczone stypendia naukowe za rok szkolny 2022/2023 dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wadowickiego.

Stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, które zostały im wręczone przez przedstawicieli władz Powiatu Wadowickiego oraz Filipa Kaczyńskiego – Posła na Sejm RP.

Stypendia z naszego Centrum otrzymali:

  • Julia Cichoń – uczennica kl. 3i,
  • Agnieszka Kręcioch – uczennica kl. 3j,
  • Julita Lach – uczennica kl. 5fż,
  • Amelia Włodarska – uczennica kl. 5t,
  • Marlena Brańka – absolwentka kl. 4a (2022/23),
  • Dariusz Guzdek– absolwent kl. 4a (2022/23)

Gratulujemy!