Statuetka Najaktywniejszej Szkoły w Polsce w 2022r.

 

„OTWARTA FIRMA”

to największy projekt edukacyjny realizowany w Polsce w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Jak co roku, programowi towarzyszył Konkurs na Najaktywniejszą Szkołę. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja wyłoniła 10 najaktywniejszych szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach  zostało Laureatem tego konkursu !!!

To już nasza 8 statuetka !!!

 

Projekt został zrealizowany dzięki pracy nauczycieli przedmiotów ekonomicznych:
Pani Iwony Garsteckiej,
Pani Justyny Jarguz,
Pani Klaudii Janiso,
Pani Eweliny Wiercimak
i koordynatora projektu Pani Sabiny Chmury.