,,Solidarność stan wojenny” – wykład

W dniu 25.01.2024r. w Akademickim Centrum Edukacyjnym, które funkcjonuje w CKZiU Nr 1 w Wadowicach odbył się wykład pt. „Solidarność a stan wojenny” w ramach Ósmej edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024.


Projekt ma na celu:
• kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej,
• wzmacnianie i upowszechnianie wiedzy nt. Ruchu „Solidarność” – rozwijanie ciekawości poznawczej,
• popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności,
• rozbudzanie zainteresowania historią regionu, życiem codziennym społeczności lokalnej,
• wzmacnianie więzi międzypokoleniowej Polaków,
• upowszechnianie wartości i postaw członków „Solidarności” wśród młodego pokolenia Polaków w kontekście obecnego życia społeczno-kulturalnego społeczeństwa polskiego, społeczności lokalnej.