Pielgrzymka maturzystów do Centrum Jana Pawła II w Krakowie

W przeddzień rozdania świadectw, tj. 28.04.2022r. maturzyści „Tischnera” pielgrzymowali do Centrum Jana Pawła II w Krakowie, dziękując za czas spędzony w naszej szkole oraz zawierzając Opatrzności nadchodzące egzaminy.

Na zakończenie wzięli udział w grze terenowej, która prowadziła przez kilka miejsc „Białych Mórz” i dała szansę na przypomnienie wydarzeń i nauczania Papieża z Wadowic.