Olimpiada ZUSowa

W dniu 28.11.2023r. sześćdziesięciu uczniów Technikum Nr 2 w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości (klasy: 2a, 2ar, 3ar, 4a) oraz III Liceum Ogólnokształcącego (klas 1L) uczestniczyło w etapie szkolnym Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, w którym decyduje nie tylko ilość zdobytych punktów, ale i czas udzielania odpowiedzi. Po ocenie testów Komitet Szkolny wyłonił 3 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów. Są to:
Magdalena Bańdura – kl. 4a
Natalia Spisak – kl. 3ar
Bartłomiej Świątek – kl. 4a

Po dokonaniu wyboru przez Komitet Wojewódzki stworzą oni zespół, który będzie reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim. Lista zespołów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego będzie ogłoszona w lutym 2024r.