Olimpiada Zdrowia PCK

Dnia 28 marca 2023r. w naszej szkole odbyła się Olimpiada Zdrowia PCK zorganizowana przez opiekunów Szkolnego Koła PCK.

Etap szkolny wygrała Emilia Harmata z kl. 3g, która zakwalifikowała się do kolejnego etapu.

 


Na czym polega Olimpiada Zdrowia PCK?
Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.

Źródło: https://olimpiadazdrowiapck.pl/o-olimpiadzie/