Technik reklamy pracuje.

Młodzież ucząca się w technikum reklamy na zajęciach zawodowych musi wykazać się niezwykłą kreatywnością. Z zaangażowaniem powstają ciekawe projekty wykonywane różnymi technikami. Uczniowie w ten sposób przygotowują się do zawodu.