Młoda Krew Ratuje Życie

Nasza szkoła uczestniczy w 21. Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie
„Młoda Krew Ratuje Życie” – 2023/2024,  w związku z tym 23.04.2024 r. grupa młodzieży po raz kolejny honorowo oddała krew.

Dziękujemy!

Jednocześnie zachęcamy osoby pełnoletnie do udziału w akcji krwiodawstwa. Następne wyjście w czerwcu. Serdecznie zapraszamy.

Opiekunowie szkolnego koła PCK

 


Celem 21. Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie” – 2023/2024, zwanego dalej Regulaminem Turniejowym jest:

  • zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi,
  • poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się,
  • promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych,
  • integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych, wzmocnienie działalności Klubów HDK PCK.

Organizatorem Turnieju jest Polski Czerwony Krzyż.

Źródło: https://pck.malopolska.pl/ruszyla-21-edycja-turnieju-mloda-krew-ratuje-zycie/