Młoda krew ratuje życie – ogólnopolski turniej

Nasza szkoła przyłączyła się do udziału w 20 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”.

Do ogólnych wyników szkoły zalicza się krwiodawców i oddaną przez nich krew w okresie od 1.09.2022r. do 30.06.2023r. , podczas akcji organizowanych przez szkołę oraz indywidualne oddanie krwi w placówce Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Aby to było możliwe uczeń, który oddaje krew powinien poinformować pracownika CKiK, że donację należy wliczyć w łączną ilość oddanej krwi przez szkołę. Jeżeli zbierze się grupa osób, możemy zorganizować wspólne wyjście ze szkoły.

Wszystkie pytania i chętne osoby prosimy o zgłaszanie do p. R. Berneckiej, p. K. Stodulskiej lub p. K. Stanaszek-Góra

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów do udziału w Turnieju.

ODDAJĄC KREW, RATUJESZ ŻYCIE!