Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

Kwiecień w polskim kalendarzu jest Miesiącem Pamięci Narodowej. Jego idea pojawiała się niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Kwiecień wybrano, gdyż były to ostatnie dni funkcjonowania niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, m. in. w Buchenwaldzie, Dachau czy Ravensbrück.
Do 1989 r. podkreślano głównie zbrodnie, jakie na Polakach popełnili Niemcy. Dopiero po upadku bloku wschodniego zaczęto otwarcie mówić o zbrodniach radzieckich, przede wszystkim o mordzie katyńskim z 1940 r.

W szkolnej bibliotece możecie znaleźć wiele książek naukowych, popularnonaukowych i także powieści historycznych. Dzięki nim możecie pogłębić znajomość faktów, ale także lepiej zrozumieć procesy historyczne. Przykłady tytułów na zdjęciu.