Kurs „Produkcja zup azjatyckich”

Kurs „Produkcja zup azjatyckich” jest zrealizowany w ramach projektu „Turystyczno-Gastronomiczne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” RPMP.10.02.02-12-0029/19 w wymiarze 20 godzin.

W kursie uczestniczy 15 uczniów/uczennic klasy 1kd Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w zawodzie kelner. Kurs prowadzony jest pod okiem Pani mgr Elżbietę Stopę – nauczyciela przedmiotów gastronomicznych.

Celem organizacji kursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu procesu produkcji różnych rodzajów zup azjatyckich oraz kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie BHP, przygotowania surowców, sporządzania oraz dekorowania zup azjatyckich.

Zapraszamy na fotorelację