IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Gastronomiczno-Hotelarskiej

Już 28.03.2023r. odbędzie się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Gastronomiczno-Hotelarskiej.
Konkurs stanowi formę szkolenia i podnoszenia umiejętności zawodowych dla uczniów szkół hotelarskich.

Konkurs został objęty patronatem Starosty Wadowickiego.

W tym roku odbędzie się w Hotelu „Badura” w Wadowicach.