II Małopolski Dzień dla Klimatu

Starosta Wadowicki serdecznie zaprasza mieszkańców na warsztaty ekologiczne oraz po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew owocowych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.II Małopolski Dzień dla Klimatu, realizowanej w ramach Projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA.

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Wadowicach: https://powiatwadowicki.pl/aktualnosci/ii-malopolski-dzien-dla-klimatu-w-powiecie-wadowickim/